Tu chand mangay main

Tu chand mangay main chand dedon,

tu raat mangay me raat dedon,

tu dil mange me dil dedon,

tu jaan mange,

.
.
.Bas yaar Bhik mangnay ki bhi ek limit hoti hai.