Jis tarha heere ko

Jis tarha heere ko heera kat ta hai,
Sone ko sona kat ta hai,
Lohe ko loha kat ta hai,
Theek ussi tarha dekh lena ek din,
Tumhe kutta katega.