Send92.Com SMS Sender

Makka-E-DarbNd-E-Kapot Preyata Makan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

Makka-E-DarbNd-E-Kapot Preyata Makan
Nalago Zangaan Bill Mani Panata Majan
Dil Cha Tao Jilla Betta Choon Dilwaro Zimaan
Dar Pa Shehdaahi Kashshetaag Man Pa “Hanola”
Chakar-E-BaNd-E-Marri-E-Loddokein Gulla
Dad-O-Bedada Bal-E-Chakari Ambaazan Tao-E-
Teer-E-Ne Kashshan Chakar-E-Baad Kashshan Tao-E-
Kam Goshadaan Gon Chakaraa-Dawa-E-Kanaan
Nae Manaa Biraat Ke Chakar-E-Kota Perrechaan
Kota Proshanaa-O-Hanol-E-Dusta Man Gerran
Pawati Seeri Maan Na-O-Chaar Kulla-E-Baraan
Hanola Audaa Hapt Barra-E-Zarshaano Kanan
Barrag-E-Dilla Chon “Quran,” Ziarat Man Kanan
Patkaagein Ambaani Dil-E-BNda Aer Kanan
Sadd Bara-E-Chokkaan-O-Dil-E-Zangan Deer Kanan
Waptagaein Waba Hm Dil-E-Bailo Joxt Geraan
Sheh Tara Chein Ziadaaein Opparan Janein
Shap Chahar Paasein Attali Omaanan Ziren
Jorjosh-E-Larz-E-Waab Narae Dantaanaan WR
Gum Zadi BaRin Man Cha Hamein Hijra Giptagaan
Nae Jadish Zeeran Nae Do Dantaanaan-E-Chest Kanaan
Ledaein Chatraan Pa Dil-E-Naakaam-E-Barran
Aaheeni Palkant Gon Mani Balaada Joran
Zil-O-Zamzellaan Bill Mani Gutta Kaptagan
Mani Dila-E-Gooan Chakaraa Dawaa-E-Kanaan
Chakaraa Pinhaani Mana Kataar-E-Jata
Ach Dil-E-BaNda Cham Mani Poshta Darshotaan
Taazaga Taap Oon Olkanant Arch Dappaa.

O’kapot sabzein beya benend jala

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

O’kapot Sabzein Beya Benend Jala
Nalag-O-Priyaat Tao Makan Baalaaii
ChNd Wati Nakshein Banzolaan Daala
Bewafaein Doxtaan Tao Bed-E-Halan
Dilbar-O-Mahrangein Kaxaan Saala
Lal-O-Mooti -O-Wash Zabaad Maala
Shap Cherag Gohar Kimmati Maala

Be Goman Tapp-E-Kae Jata Laala
Sir Wati Misk-O-Zaperan Shoshta
Aa Zabad Boo-E-Antar-E-Mushta
Gon Telai Shakka Sir Wati Rasta
Kaid-E-Maan Nugraein Sira Basta
Kigudaa Baazein Muddat-E-Goasta
Dilbaar-A-Ndohaan Jegar Sista
A Habaar Peshaa Dushminan Gowashta
Kigudaaa Dilwaa Chaa Manaa Shosshtaa.

Kaosh miskaani begaa-e-shaRein

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

Kaosh Miskaani Begaa-E-ShaRein
Maah Mani Chammanrooch-E-DishtRin
Mahelaban Maaleet ChNdamein Dilla
Sirjamein Duniyaa Misk-O-AataRin
Darkapaant Sohailaa Ghaam Paa Saodaai-E-
Dil Zahaerani Haalka BazaRin
Man Haman Tahna Saal-O-Karnaani
Kae Mani Hamrah Kai Mani YaRien
Rocha Hm Istaaran Hisaabaein
Tao Goshe Qazi Angata SaRin.

Kadi baleet mani aajooee-a-dil

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

Kadi Baleet Mani Aajooee-A-Dil-E-Dariyaa
A Maoj Haaheeria Maah-E-Darwari Nagoshaan
Dila Doh Bahar Bekaan Aachesheet-O-Daaag Bedaant
Choshein Talab Kashshein Aadara Chaakari Nagoshaan
Ata Bejazam Ke Duniyaa-O-Deen-E-Saudagaar
Pakeera Peer Goshaan Shairaa Wali Nagoshaan.

Piss : mani choo enbarii chakkaas

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

Piss : Mani Choo Enbarii Chakkaas A Tara 90% Number Yaaraagi Int
Chuk : Nah Mani Peh Ma Enbari 100% Number Yaaran
Piss : Bachaa Parchaa Goun Maan Droug BNdagae?
Chuk : Pess Ishiye Bendaaat Kaayaa Kotaag?.

Door maro hay doxt

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

Door Maro Hay Doxt
Thahi Doori Minara Ghaam Dataa
Na Sagi Man Dil Judahi
Maka Goman Bewafaai
Be-Wafaa Tho Bahay.

My eyez miss u

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

My Eyez Miss U
My Feelingz Love U
My Hand Need U
My Mind Call U
My Heart Juxt 4 U
I Will Die Without U
Bcoz I Love U.

If i get ur smile

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

If I Get Ur Smile
I Don’t Need Flowerz
If I Get Ur Voice
I Don’t Need Music
If U Speaxk To Me
I Don’t Listen Any Body Else
If U R With Me
I Don’t Need The World
Love U Sweet Heart.

Do u know whatz

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

Do U Know Whatz The Meaning Of FAMILY?
F=Father
A=Nd
M=Mother
I=I
L=Love
Y=U

The smallest word iss

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

The Smallest Word Iss I
The Sweetest Word Iss Love
Nd
The Derest Perxon Inn The World Iss U
Thatz Why I Love U Sweety.

 
Search This Site
Advertisement
All SMS Categories