W0 TuJhe R0z Ghor Se Dekhta

W0 TuJhe R0z Ghor Se Dekhta H0 Ga,

Tere Ghar Ke Aa’inE Ki Kiya Baat Hai.